Upozornění - pobyt mimo areál MŠ

Milí rodiče , oznamuji vám tímto, že na základě uvolňování mimořádných opatření a pokynů MŠMT  mohou učitelky od 5.6.2020 se svojí skupinou dětí využívat pro pobyt venku přírodu v blízkém okolí MŠ mimo areál MŠ .

  • Děti ani učitelky nemusejí nosit roušky 
  • Nebudou využívána veřejná hřiště, ani veřejná doprava
  • Učitelky zodpovídají za to , že nebude docházet k sociálním kontaktům mimo skupinu.   
  • Učitelky zajistí minimální odstup od kolemjdoucích  minimálně 2m. 
  • pobyt venku mimo areál MŠ není povolen v případě podezření na nákazu COVID-19 v MŠ nebo rodinách , dále v případě blízkého ohniska nákazy v rámci obce  a v případě zpřísnění epidemiologických opatření vyhlášených vládními orgány ČR

           ředitelka školyhoupacka