Povinné předškolní vzdělávání v době uzavření ZŠ

JE POVINNÁ  předškolní docházka i v době UZAVŘENÍ  ZŠ aneb

   – MOHU SI NECHAT DOMA I PŘEDŠKOLÁKA ?

Ano, jistě, je to snadné...

Vzhledem k tomu, že mateřské školy zatím  fungují v běžném režimu bez omezení , je pro předškoláky předškolní vzdělávání stále povinné. Máte ale podle Školního řádu - část IX. odst.27.1. možnost využít  25dní omluveného volna za pololetí / tj. od 1.září do konce ledna  / z RODINNÝCH DŮVODŮ  a  ponechat si dítě doma se starším  sourozencem – školákem .  Stačí zapsat omluvení  do omluvného sešitu v šatně.  Pokud by byla nepřítomnost delší než 10 pracovních dnů, tak je potřeba omluvit dítě písemně na tiskopis MŠ, který vám vydá třídní učitelka .