Co vás čeká ve školce od 18.5.2020 ?

Vítejte VE ŠKOLCE v době KORONAVIROVÉ A DODRŽUJTE TYTO POKYNY OD 18.5.2020 DO ODVOLÁNÍ :

DOBA PROVOZU VE VŠECH TŘÍDÁCH BUDE OD 6,30 DO 16,15 HODIN.

PROVOZ BUDE ZATÍM PROBÍHAT VE SKUPINÁCH  , KTERÉ SE BĚHEM TÝDNE NEBUDOU MĚNIT ANI STÝKAT. Rozdělení dětí, které se zatím přihlásily k docházce, najdete níže pod tímto textem. Chápeme, že bude docházet ke změnám, neboť informace z nadřízených orgánů se stále měnily a mění. Pokud chcete do MŠ docházet, tak do 29.5.2020 bude provoz omezený na 3 skupiny  a od 1.června budou již přítomny všechny paní učitelky   a  děti budou již ve svých třídách, pouze sourozenci zůstanou pohromadě.  Tudíž od 1.června  2020 bude provoz neomezený  pro všechny. Kdo nebude docházet celý červen,  musí přijít podepsat  písemnou omluvenku . Chystáme na červen pro všechny děti malé překvapení  a  pro školáky individuální formu rozloučení se školkou a předání dárečků na památku. Budeme vás informovat. Žádné další mimořádné akce probíhat nesmějí, bohužel . Pobyt venku může zatím probíhat pouze na zahradě MŠ. 

PODMÍNKY DOCHÁZKY OD 18.5.2020 DO ODVOLÁNÍ : 

 • do areálu i budovy MATEŘSKÉ ŠKOLY JE VSTUP POVOLEN POUZE V ROUŠCE
 • Použité roušky / i dětí / nenechávejte ani nevyhazujte v šatně, ihned je odnášejte mimo areál MŠ.
 • VŠUDE dodržujte ODSTUPY 2 m , dítě může doprovázet pouze 1 nezbytná osoba .
 • Při vstupu ošetřete sobě i dětem RUCE DESINFEKCÍ / stojan / .
 • První den nástupu odevzdejte osobě pověřené ranním filtrem PODEPSANÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - MUSÍ BÝT UVEDEN PLATNÝ TELEFONNÍ KONTAKT. / Můžete si ho předem stáhnout v sekci dokumenty a přinést již vyplněný /
 • Denně sdělte osobě pověřené ranním filtrem ZDRAVOTNÍ STAV dítěte a vyčkejte změření teploty. 
 • První den nástupu učitelce odevzdejte 2ks podepsaných dětských roušek v sáčku / pro případ vzniku podezření na nákazu /
 • V ŠATNĚ mohou být pouze 2 dospělé osoby - VYČKEJTE NA CHODBĚ s odstupy.
 • PŘED PŘEDÁNÍM DÍTĚTE zkontrolujte, že si řádně umyje ruce.
 • Pozdrav s učitelkou bude OČNÍM KONTAKTEM, SLOVNÍM POZDRAVEM a případně zamáváním rukou.
 • NENOSTE DO MŠ ŽÁDNÉ HRAČKY ANI JINÉ PŘEDMĚTY. 
 • VŽDY V PÁTEK ODNESTE DOMŮ POUŽITÉ PRÁDLO A PYŽAMO. Dávejte dětem vhodné a dostatečně teplé oblečení na zahradu - budou chodit ven  už v 9 hodin. 
 • V MŠ a na zahradě se zdržujte pouze na NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU.
 • Pokud vás budeme kontaktovat z důvodu příznaků onemocnění dítěte , MUSÍTE SI HO VYZVEDNOUT MAXIMÁLNĚ DO JEDNÉ HODINY od oznámení a informovat poté MŠ o charakteru diagnozy, abychom mohli případně zrušit zvýšené epidemiologické opatření .  
 • Po každé absenci z důvodů jakéhokoli onemocnění si vyžádejte od lékaře potvrzení, že je dítě zdravé a může být opět přijato do mateřské školy. ODEVZDEJTE HO při návratu do MŠ učitelce.

                                                                         CHRAŇME SE NAVZÁJEM - DĚKUJEMEdomecek se zviratky

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ – SKUPINY - týden od 18.-22.5. 2020 – zatím PŘIHLÁŠENÉ DĚTI 

Skupina ZAJÍČCI

uč.Zuzka,Marie,as.Jana

Skupina MEDVÍDCI

/ uč. Iva,Marcela/

Skupina TYGŘÍCI

/uč.Lenka, Jitka/

NIKOL CH. zajíčci

SAMUEL SV. slůňata

ADAM N.slůńata

EMA K. zajíčci

ADAM D. medvídci

DAVID S.slůńata

TEREZA D. zajíčci

MATHIAS K. medvídci

MARTIN B. tygříci

LAURA N. zajíčci

BARBORA K. medvídci

ANNA B. tygříci

Tadeáš Z.

ISABEL medvídci

TOMÁŠ Č. tygříci

FRANTIŠEK G. Slůňata

ŠÁRKA medvídci

JOHANKA tygříci

VADIM I. Slůňata

DANIEL O. medvídci

JÁRA K. tygříci

TEREZA S. Slůňata

MÍRA SV. medvídci

DENISA K. tygříci

HANA V. Slůňata

MATĚJ T. medvídci

KRYŠTOF K. tygříci

MARIANA V. Slůňata

ELIŠKA Z. medvídci

LUCIE N. tygříci

   

VALENTINA tygříci

   

SAMUEL S. tygříci

     
     

10 dětí

10 dětí

12 dětí

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ – SKUPINY - týden od 25.-29.5. 2020 – zatím PŘIHLÁŠENÉ DĚTI :

Skupina ZAJÍČCI

uč.Zuzka,Dana

SKUPINA MEDVÍDCI

/ Marcela,Iva , as. Jana /

SKUPINA TYGŘÍCI

/ uč. Lenka, Jitka /

NIKOL CH.

SAMUEL SV. slůňata

ADAM N.slůńata

EMA K.

ADAM D.

DAVID S.slůńata

TEREZA D.

MATHIAS K.

MARTIN B.

LAURA N.

BARBORA K.

ANNA B.

EMA B.

ISABEL

TOMÁŠ Č.

DOMINIK H.

ŠÁRKA

JOHANKA

MARIA J.

DANIEL O.

JÁRA K.

JAN Š.

MÍRA SV.

DENISA K.

KRISTÝNA Š.

MATĚJ T.

KRYŠTOF K.

František G. slůňata

ELIŠKA Z.

LUCIE N.

Vadim I. slůňata

VERONIKA K.

VALENTINA

TEREZA S. slůňata

TEREZA K.

SAMUEL S.

ONDŘEJ S. slůňata

KATEŘINA P.

TOMÁŠ B.

MATYÁŠ H. slůňata

ADAM R.

AILEEN

LUKÁŠ K. slůňata

SANTINO slůňata

SAMUEL SA.

DAVID F. slůňata

ROZÁLIE B. slůňata

MARTIN V.

KAROLÍNA H. slůňata

HANA V. slůňata

MARIANA slůňata

Tadeáš Z.

 

NATÁLIE slůňata

 Matyáš H.     ZLATKA
 Tomáš K. SLŮŇATA    
     
     
     

20dětí

17 dětí

19 dětí