UZAVŘENÍ MŠ - DOVOLENÁ

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÉTĚ 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA   ul. Stromovka 285/1, Liberec 10  BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ

OD 7. ČERVENCE do 9. SRPNA 2020 – 5 týdnů .

V týdnu od 7.7. 2020 do 10.7.2020 mohou rodiče na základě předběžné dohody s ředitelkou využít náhradní docházku do odloučeného pracoviště

v Machníně , které bude v provozu 6,30-16,30 hodin / bus č. 16 /

V nezbytných případech je možné projednat s ředitelkou školy eventuální umístění dítěte do náhradního předškolního zařízení ve spádové oblasti.

Školné za červenec činí 77 Kč a za srpen 413 Kč - celkem 490,-Kč.

Příkazy nemusíte upravovat, přeplatky budou automaticky vráceny při vyúčtování v září.

Prázdninové školné platí všechny děti, které ho platily doposud a budou pokračovat v docházce i od září .

 slunicko