informace R1/2023-rekonstrukce MŠ Stromovka

INFORMACE pro rodiče č. R1/2023 K REKONSTRUKCI HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY

Platnost od 21.8.2023

1. Plánovaný harmonogram rekonstrukce – červenec – prosinec 2023

2. CO BUDE JINAK :

2.1. bude zrušen přístupu a odchodu vchodu u Slůńat

2.2. bude oploceno staveniště od brány a zákaz vstupu na staveniště

2.3. praní prádla bude zajišťováno firmou, v případě pomočení dětí zajistí rodiče vyprání doma

  • . Bude ZRUŠENA PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA – KAŽDÁ TŘÍDA BUDE MÍT SVŮJ MOBILNÍ TELEFON - od září 2023 – telefonní čísla budou sdělena V ZÁŘÍ
  • ŘEDITELNA A KANCELÁŘ HOSPODÁŘKY bude od srpna V BUDOVĚ ZŠ ŠVERMOVA – kontakt pouze telefonicky – telefonní čísla budou sdělena v září -
  • STRAVOVÁNÍ bude zajištěno FORMOU DOVOZU stravy – firma Gastron , stravné od září 50 Kč / den - OD SRPNA BUDOU PLATIT NOVÁ PRAVIDLA PRO RUŠENÍ STRAVY  
  1. OMLOUVÁNÍ DĚTÍ A RUŠENÍ STRAVY :

POVEDOU SE 2 DOCHÁZKY , ale pokud dítě omluvíte

na tel.č. 777 311 062 , tak vše zařídíme v obou docházkách

a/ JEDNA SKUTEČNÁ DOCHÁZKA BUDE U UČITELEK VE TŘÍDĚ

b/ JEDNA U HOSPODÁŘKY PODLE ZRUŠENÉ ČI OBJEDNANÉ STRAVY – podle té se bude účtovat platba

a/ omlouvání nepřítomnosti dítěte - pro TŘÍDNÍ DOCHÁZKU PRO učitelky stejně jako DOPOSUD – zápis do sešitu v šatně , SMS , telefonicky, emailem

b/ ODHLAŠOVÁNÍ a PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY :

POKUD DÍTĚ NORMÁLNĚ DOCHÁZÍ, TAK SE NEMUSÍTE O NIC STARAT, NIC VYPLŇOVAT , AUTOMATICKY JE S NÍM POČÍTÁNO . DO TABULKY PÍŠETE POUZE RUŠENÍ STRAVY.

STRAVA MUSÍ BÝT ODHLÁŠENA minimálně 1 pracovní den PŘEDEM DO 13 HODIN

PO NEMOCI MUSÍ BÝT STRAVA PŘIHLÁŠENA minimálně 1 pracovní den PŘEDEM DO 13 HODIN.

                                           JAK ZRUŠIT STRAVU :

1. KŘÍŽKEM do tabulky u hlavního vchodu . Do bílého sloupečku X PÍSEMNĚ ZAPSAT X / = RUŠÍM /

TABULKA BUDE K DISPOZICI VŽDY VE ČTVRTEK od 13 hodin na celý nadcházející týden.

2. SMS nebo telefonicky na tel.č. 777 311 062 – uvést PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, termíny, důvod. Pokud je to z důvodu nemoci, tak uveďte, zda si pro stravu 1.DEN NEMOCI přijdete. / hospodářka poté doplní tabulku sama a potvrdí SMS zrušení stravy. /

Při neomluvení dítěte minimálně v pracovní den předem do 13 hodin a vzniklé nepřítomnosti nárok ZRUŠENÍ STRAVNÉHO PROPADÁ – bude normálně účtováno.

Pokud dítě nastoupí po nemoci a nebude den předem přihlášeno k odebírání stravy, tak nemá nárok na stravu – rodič mu musí přinést ráno svačinu a vyzvednout si ho před obědem do 11,50 hodin .

Při vzniku nemoci a omluvení do 8 hodin je možné si 1. den nemoci vyzvednout stravu od 11-11,30 hodin – JE POTŘEBA TO DO 8 HODIN DOMLUVIT TELEFONICKY NEBO UVÉST V SMS .          

PŘÍKLADY :

Č.1 Dítě normálně dochází do MŠ, ale rodič ví, že v pátek nepřijde, protože bude u babičky – RODIČ DO TABULKY U PÁTKU UDĚLÁ KŘÍŽEK a podepíše se. / nejpozději 1 pracovní den předem do 13 hodin / STRAVNÉ SE NEPOČÍTÁ.

Č.2 Dítě mělo přijít , ale onemocní :

RODIČ RÁNO DO 8 HODIN POŠLE SMS NEBO ZAVOLÁ   a sdělí, že dítě je NEMOCNÉ a zda si přijde nebo nepřijde pro stravu. HOSPODÁŘKA V TABULCE TUŽKOU OZNAČÍ NEMOC A BUDE ČEKAT, AŽ DÁTE VĚDĚT, KDY DÍTĚ OPĚT NASTOUPÍ . Stravné nebude účtováno až do doby , kdy oznámíte opět nástup dítěte. / musíte dát vědět 1 pracovní den předem do 13 hodin / Pokud dítě přijde neohlášeně , tak přineste svačinu a vyzvedněte si ho do 11,45 tj. před výdejem oběda nebo oběd ráno přineste.

Č.3 Dítě mělo přijít, ale rodiče se rozmysleli, a nechali si dítě doma – poslali SMS s omluvením na týž den.

V DOCHÁZCE UČITELEK JE DÍTĚ OMLUVENO, ALE STRAVU JIŽ NELZE ZRUŠIT .

PROTOŽE DŮVODEM NENÍ NEMOC, TAK STRAVA NA TENTO DEN PROPADÁ, bude normálně účtována. RODIČ NEMÁ PRÁVO SI DOTOVANOU STRAVU VYZVEDNOUT, protože DŮVODEM NENÍ NEMOC.

Č.4 Dítě mělo přijít, ale nepřijde a rodiče ho do 8 hodin neomluví.

Dítě není omluveno ani v docházce učitelek, ani v docházce stravného u hospodářky. Stravné je tedy normálně účtováno . POČÍTÁ SE S TÍM, ŽE AUTOMATICKY PŘIJDE DALŠÍ DEN.

POKUD pro další DNY není předem OMLUVENO, TAK SE STÁLE ÚČTUJE STRAVNÉ, I KDYŽ NENÍ PŘÍTOMNO.

Č.5 Dítě bylo omluveno z důvodu nemoci na NEURČITOU DOBU pokud nepřihlásí stravu 1 pracovní den předem do 13 hodin, tak se počítá s tím, že je stále nemocné a strava je zrušena.

Č.6 Dítě bylo omluveno z důvodu nemoci NA URČITOU DOBU – např. do pátku. POKUD NEDÁ VĚDĚT CO BUDE V DALŠÍ DNY , TAK V PONDĚLÍ SE S NÍM AUTOMATICKY POČÍTÁ .

Č.7 Dítě bylo omluveno z důvodu nemoci NA NEURČITOU DOBU A NÁHLE BEZ OHLÁŠENÍ PŘIJDE DO MŠ = strava není přihlášena , dítě na ni nemá nárok . Rodiče musí přinést svačiny i oběd nebo si dítě vyzvednout před obědem. Další den se s dítětem počítá.

PTÁTE SE - ODPOVÍDÁME - školné a stravné1. ŠKOLNÉ O PRÁZDNINÁCH
Proč musím platit  školné i o prázdninách, i když dítě do MŠ nedochází ?
Je to proto, že školné v MŠ je ROČNÍ  a platí se v měsíčních zálohách. Platit se musí po celou dobu, kdy je dítě v MŠ zapsáno. Pokud rodič  PÍSEMNĚ ukončí předškolní vzdělávání dítěte formou Dohody, podepsanou ředitelkou školy, tak od následujícího měsíce již nemusí školné platit.  
O prázdninách je výše školného snížena o poměrnou část, kdy je MŠ uzavřena. Pokud však zaplatíte běžné školné , o nic nepřijdete. Přeplatek vám bude vrácen automaticky - současně s vyúčtováním stravného.

2. STRAVNÉ O PRÁZDNINÁCH
Musím platit zálohy na stravné, když dítě o prázdninách nebude docházet ?
Pokud dítě o prázdninách do MŠ nedochází, tak nemusíte zálohy na stravné platit.mic

3. KDY MI BUDE VRÁCEN PŘEPLATEK STRAVNÉHO ?

Stravné je zúčtováno vždy k 31.8. aktuálního roku. Na účet je přeplatek vrácen do konce září. Ale pozor - záloha je placena vždy pouze za 20 dní . Pokud má měsíc více než 20 dnů,  může vzniknout i nedoplatek . Takže i pokud dítě občas chybí, tak přeplatek nemusí vzniknout. O výši přeplatku se můžete informovat u hospodářky školy p. Kyceltové / tel. 485151062  a 730844021 /  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , o případných nedoplatcích vás budeme informovat.

4. Školné 2022 jako daňová úleva
Podle nové úpravy  je možné odečíst si částku zaplacenou a započitatelnou jako " školné " za dítě v MŠ  jako odčitatelnou daňovou položku ve vyúčtování daně z příjmu za rok uplynulý kalendářní rok .
Potvrzení o výši této částky vám  automaticky vystaví HOSPODÁŘKA ŠKOLY  po 15.lednu následujícího roku   a bude vám předáno ve třídě.