Zapojení do projektu ESF Čtyři dlaně III

 • Upraveno: 06.09.21
 • Velikost: 694.52 KB
 • Staženo: 124

Aktuality ze třidy Tygříků

CO SE UČÍME V PROSINCI

Třídní program DÁREK  je celý věnován adventnímu měsíci a jeho českým zvyklostem.
V " čertím týdnu" si vyrobíme čertíky, budeme je kreslit černým uhlem, také si postavíme ve třídě " PEKLÍČKO "  a BUDEME SI NA NĚ HRÁT. Naučíme se písničky a básničky pro Mikuláše a také budeme čekat, zda k nám  Milkuáš s čertíky , andílky najde cestu a třeba nám i něco nadělí.
Vyrobíme si dárečky a přání pro rodinu na vánoce, zazpíváme si koledy, budme louskat a loupat a ochutnávat oříšky a suché plody. Zahrajeme si na výlov kaprů a na jejich vánoční prodej - ikdyž budou jen dřevění.
A budeme si připravovat malé vystoupení na vánoční besídku, na které se  sejdeme s rodiči a sourozenci. Zahrajeme si na Štědrý den, krásně si vyzdobíme třídu,ozdobíme stromeček, zapalíme prskavky a budeme se těšit, že nám Ježíšek i do školky něco přinese. ochutnáme cukroví, které výborně napekly naše maminky a babičky a potom už si budeme jenom hrát s novými hračkami  a těšit se na vánoční prázdniny.

Povinné předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 , příspěvková organizace

POKYNY PRO RODIČE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ

z důvodu krizového opatření od 1.3.2021 do odvolání

 • Závazné pokyny :
 1. Mateřská škola je povinna v době uzavření MŠ z důvodu krizového nařízení zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 2. Děti mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat .
 3. Rodiči jsou povinni poskytnout zpětnou vazbu, která slouží jako doklad o účasti na povinném předškolním vzdělávání.
 4. Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte a školy.

                       II. Organizace povinného předškolního vzdělávání v době uzavření MŠ :

 1. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání formou OFF- LINE - ZADÁVÁNÍM PRAKTICKÝCH ÚKOLŮ využívající přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí .
 2. Rodiče poskytnou mateřské škole emailové adresy, na které budou úkoly posílány.
 3. Učitelka předškolní třídy založí kontaktní emailový účet , ze kterého budou zasílány úkoly . Na tento účet budou rodiče zasílat dotazy a zpětnou vazbu .
 4. Úkoly budou posílány minimálně na období jednoho týdne, děti je mohou plnit podle rodinných podmínek a možností . Úkoly budou v kopii zasílány na email MŠ.
 5. Rodiče, kteří nemají možnost tisku nebo přístupu na internet si přijdou vyzvednout vytištěné úkoly do MŠ osobně podle dohody s ředitelkou školy.
 6. Splněné úkoly si děti budou zakládat a po znovuotevření MŠ je přinesou do MŠ . Mohou průběžně posílat na třídní email fotografie z plnění.

                     III. Splnění podmínek povinného předškolního vzdělávání a zpětná vazba.

 1. Rodiče obdrží SMS , že úkoly byly odeslány na email.
 2. Rodiče do 2 dnů od SMS budou emailem informovat učitelky o doručení úkolů , případně jim budou zodpovězeny dotazy.
 3. Po skončení týdenních úkolů zašlou email s hodnocením – co bylo splněno, co se nezdařilo, s čím mělo dítě problémy. Mohou doplnit i fotografiemi.
 4. Rodiče bez přístupu na internet budou koncem týdne sami informovat telefonicky ředitelku na tel. č. 730 844 022 zda dítě úkoly splnilo.
 5. Rodiče mohou konzultovat s učitelkami zadání či plnění úkolů emailem . Telefonické konzultace budou poskytovány v době od 8 do 14 hodin .
 6. Učitelka bude denně emailovou schránku kontrolovat a do 24 hodin pracovního dne bude na email reagovat.

V Liberci , dne 3.3.2021                                                   PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy

Nejbližší akce Tygříků