Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

micCeloroční pohybové činnosti k získání dovedností a obratnosti  se Sokolem ČR. Děti plní postupně všechny pohybové úkoly  a po splnění si nalepují nálepky do sešitů. Starší dětí chodí do tělocvičny ZŠ Švermova - 1x týdně ve středu střídavě všechny třídy, kromě Zajíčků. V tělocvičně je hodně místa, tak se můžeme proběhnout, cvičíme na nářadí, hrajeme si s míči, závodíme, hrajeme různé pohybové hry. V květnu sportujeme venku a na závěr nás čeká  vitamínová odměna , čokoládová medaile a sportovní odznak.

https://www.sesokolemdozivota.cz/