Projekt Dvě dlaně

Dvě dlaně 

slunicko

tento  interní projekt je zaměřen na individuální práci s dětmi v posledním roce předškolní docházky . Ředitelka školy během ranních činností individuálně v oddělené místnosti vzdělává děti  v předškolních dovednostech. Cílem je poskytnout individuální podporu a pomoc dětem řešit problémy , najít chyby, rozvíjet logiku, samostatnost , myšlení, umět si poradit a dokončit úkol.  Činnosti jsou zaměřené na rozvoj logického myšlení, grafomotoriky, jemné motoriky , matematické gramotnosti, souvislého vyjadřování, výslovnosti, slovní zásoby, porovnávání, zrakového a sluchového vnímání. Děti se střídají 1-2x týdně podle časových možností.