a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Společnosti začínající V

Valerie HORVÁTHOVÁ - VEDOUCÍ učitelka MŠ v Machníně ,učitelka ve třídě MYŠIČEK

Valerie Horváthová - učitelka třídy MYŠIČEK na odloučeném pracovišti v Machníně a vedoucí učitelka Mš v Machníně.

VEDOUCÍ KUCHAŘKA - Bursová Lenka

Vedoucí kuchařka.
Stará se o dodržování všech hygienických předpisů, zodpovídá  za  správnou přípravu jídel, za dodržování všech norem , za rozmanitost , kvalitu a vyváženost  stravy pro děti .

VEDOUCÍ PROVOZU ŠJ - KYCELTOVÁ IRENA

Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny  .
Eviduje platby stravného a školného, zodpovídá za komplexní provoz školní kuchyně , zajišťuje podklady pro účetnictví.