a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Asistentky

asistentka pedagoga Kateřina Sandleiterová

Kateřina Sandleiterová je asistentkou pedagoga ve třídě Slůňátek.

Danisová Brigita

Asistentka v přízemí.
Stará se o pořádek a čistotu v přízemí a ve třídách Slůňat a Zajíčků. Pomáhá s oblékáním a hygienou dětí, zajišťuje výměnu a údržbu prádla, pomáhá s výdejem jídla.
Pomáhá učitelce při  výchověvzdělávací práci - při péči o děti se specifickým chováním.

Kačmarová Jaroslava

Školnice.
Stará se o údržbu zahrady a pořádek okolo MŠ , za úklid a zabezpečení obou budov MŠ po provozu. Pomáhá při organizaci akcí , vyvěšuje aktuální informace .

Nýdrlová Iva - asistentka pedagoga

Iva Nýdrlová je asistentkou pedagoga ve třídě Tygříků. 

Pavlína Szepová

Pavlína Szepová je školnicí a asistentkou na odloučeném pracovišti v Machníně  - stará se o pořádek v MŠ , pomáhá s péčí o děti.

Říhová Ilona

Asistenka v 1.patře. Stará se o čistotu a pořádek v 1.patře a ve třídě Tygříků a Medvídků. Pomáhá s výdejem jídel, pečuje o děti se zvláštním stravovacím režimem. Zajišťuje praní a výměnu prádla , pomáhá při oblékání dětí.

školní asistentka : Diana Sidorová

Petra Šobrová je školní asistentkou v rámci projektu Čtyři dlaně III .