a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Asistentky

Hana Zajícová

Hana Zajícová je od sprna školní asistentkou v rámci projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v LIberci.

Jana HADROVSKÁ

Paní Jana Hadrovská zastupuje jako školnice  od 15.10. asi do dubna.

Kačmarová Jaroslava

Školnice.
Stará se o údržbu zahrady a pořádek okolo MŠ , za úklid a zabezpečení obou budov MŠ po provozu. Pomáhá při organizaci akcí , vyvěšuje aktuální informace .

Marie Marková

Marie Marková je od srpna   školní asistentkou v rámci partnerství v projektu VZDĚLÁVEJME SPOLEČNĚ DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU .

Pavlína Szepová

Pavlína Szepová je školnicí a asistentkou na odloučeném pracovišti v Machníně  - stará se o pořádek v MŠ , pomáhá s péčí o děti.

Říhová Ilona

Asistenka v 1.patře. Stará se o čistotu a pořádek v 1.patře a ve třídě Tygříků a Medvídků. Pomáhá s výdejem jídel, pečuje o děti se zvláštním stravovacím režimem. Zajišťuje praní a výměnu prádla , pomáhá při oblékání dětí.

Vyčítalová Andrea

Asistentka v přízemí.
Stará se o pořádek a čistotu v přízemí a ve třídách Slůňat a Zajíčků. Pomáhá s oblékáním a hygienou dětí, zajišťuje výměnu a údržbu prádla, pomáhá s výdejem jídla.
Pomáhá učitelce při  výchověvzdělávací práci - při péči o děti se specifickým chováním.