a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Vedení školy

ŘEDITELKA ŠKOLY  -  PaedDr.Kubíčková Jana

ŘEDITELKA ŠKOLY - PaedDr.Kubíčková Jana

Naše paní ředitelka - stará se s pracovním týmem o to, aby se děti v MŠ citíly dobře  a bezpečně , hodně se toho naučily , byly obklopeny zájmem, pochopením, péčí a příjemným a podnětným prostředím.
Je učitelkou ve třídě Tygříků.

VEDOUCÍ PROVOZU ŠJ - ARIENTOVÁ Pavlína

Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny  .
Eviduje platby stravného a školného, zodpovídá za komplexní provoz školní kuchyně , zajišťuje podklady pro účetnictví.

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY - KOČOVÁ IVA

Učitelka ve třídě  MEDVÍDKŮ - zástupkyně ředitelky .