a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Vedení školy

ŘEDITELKA ŠKOLY - PaedDr.Kubíčková Jana

Naše paní ředitelka - stará se s pracovním týmem o to, aby se děti v MŠ cítily dobře  a bezpečně , hodně se toho naučily , byly obklopeny zájmem, pochopením, péčí a příjemným a podnětným prostředím.

VEDOUCÍ PROVOZU ŠJ - KYCELTOVÁ IRENA

Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny  .
Eviduje platby stravného a školného, zodpovídá za komplexní provoz školní kuchyně , zajišťuje podklady pro účetnictví.

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY - KOČOVÁ IVA

Učitelka ve třídě  MEDVÍDKŮ - zástupkyně ředitelky .