ŠKOLIČKA Myšiček s Val - letadlo

Ahoj milé Myšky, moc vás zdravím a posílám MYŠÍ úkoly:

  • CVIČÍME PUSINKU:

Olízni horní ret, potom dolní ret oběma směry, ústa jsou otevřená / stěrače auta, tramvaje/

Olízni rty dokola – oběma směry, ústa jsou otevřená /závodní dráha pro formuli/

Motor letadla – říkáme va – va – va /hlásku v prodloužíme, můžeš znázornit letadlo/

  • OPAKUJ BÁSNIČKU A NAUČ SE JÍ:

LETÍ, LETÍ LETADLO,

POZOR, ABY NESPADLO!

VYLETĚLO MEZI MRÁČKY,

POZDRAVILO VŠECHNY PTÁČKY.

OBLETĚLO CELÝ SVĚT,

VRÁTILO SE NA ZEM ZPĚT.

Kolik slabik má slovo LETADLO – vytleskej ho / ano 3X/

Vymysli 5 slov, která jsou také na 3 slabiky.

Říkej – CO VŠECHNO LÍTÁ?

  • CVIČÍME RUCE:

Z papíru si poskládej letadlo /vlaštovka/, když se ti nedaří, popros maminku o pomoc.  Letadlo si můžeš vybarvit pastelkami.

  • CVIČÍME DÝCHÁNÍ:

Postav si letadlo na stůl a na jeden výdech ho odfoukni co nejdál…. Můžete se střídat s maminkou a porovnávat vzdálenost.

  • CVIČÍME MOTORIKU:

Urči si stanoviště a zkus se trefit letadlem do koše.

Proleť se po bytě jako letadlo.

ŠIKULKA, TAK AHOJ ZÍTRA -zdraví paní učitelka Valča