Školička myšiček s Val-pohádka

Ahoj milé Myšky, moc vás zdravím a posílám liščí pohádku:

ZTRACENÝ LIŠÁČEK.
V hlubokém lese žila liščí rodina-lišák a liška. Táta lišák byl milý a pracovitý.
O všechno se dokázal postarat. Mamince lišce se brzy narodilo miminko, lišáček.
Byl malý a bezbranný. Maminka liška se o něj bála a stále ho napomínala,
aby nechodil daleko od nory. /VÍŠ CO JE NORA?.... LIŠČÍ DOMEČEK/
Ale malý lišáček byl neposlušný, jako už děti bývají. /TAKY SE TI STALO, ŽE JSI BYL NEPOSLUŠNÝ? /
Jednoho dne se lišáček sám vydal za strýčkem, který bydlel na druhém konci lesa.
Pobíhal po lese sem a tam, až nakonec zabloudil. /CO SE MU JEŠTĚ MOHLO V LESE STÁT?/
Táta i maminka prohledali celý les, ale malého lišáčka nikde nenašli.
Nešťastný tatínek nakonec poprosil o radu moudrou sovu. Ta svolala všechna zvířátka a požádala je o pomoc.
Když se rozednilo a na les se usmálo sluníčko, záhada se vyřešila.
Jedna vlčice přinesla malého lišáčka v náručí. Ten malý neposlucha si ji spletl s maminkou.
/VÍŠ JAKÝ JE ROZDÍL MEZI VLČICÍ A LIŠKOU?/
Všechno dobře skončilo a liščí rodinka byla opět pohromadě.
Od té doby už lišáček svou maminku vždy poslechl.

NĚCO PRO CHYTROU HLAVU:

Jaký byl malý lišáček?
Co udělal špatně?
Kam se vydal?
Koho poprosil táta lišák o radu?
Kdo přinesl zatoulaného lišáčka zpátky domů?
Co bys poradil malému lišáčkovi?
Znáš nějakou pohádku, kde vystupuje liška?
Jestli ano, tak ji vyprávěj.

ŠIKULKA, zdraví paní učitelka Val