Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023 MŠ Stará

Seznam dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na odloučené pracoviště MŠ Stará 107, Liberec 33 : 

https://zapisyms.liberec.cz/skola/materska-skola-liberec-stromovka-2851-prispevkova-organizace-0#tabs-0-bottom-2

SEZNAM DĚTÍ , PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  • SÍDLO STARÁ 107, LIBEREC 33

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 27.5.2022, do dne: 10.6.2022

Poř.       Identifikátor      Spisová značka Výsledek             Přijato do

1             3399680512        SŘ42/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

2             3558627849        SŘ45/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

3             4093677824        SŘ22/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

4             4938530944        SŘ26/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

5             5246372608        SŘ75/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

6             6605823748        SŘ18/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

7             7210931222        SŘ58/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

8             7576579072        SŘ71/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

9             8951953152        SŘ50/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

10           8986847047        SŘ66/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

11           9929094656        SŘ35/2022          Přijato  MACH - Běžné třídy

LEX UKRAJINA - speciální zápis - спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona

č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка MATEŘSKÁ ŠKOLA , LIBEREC, STROMOVKA 285/1, příspěvková organizace / DYTYACHYY SADOK, LIBERETS, STROMOVKA 285/1, dodatkova orhanizatsiya

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23 :

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 9.6.2022 od 09 -12 hodin / 9.6.2022 з 09-12 год

Místo zápisu / Місце запису: ředitelna MŠ, Stromovka 285/1, Liberec 10 46010 /                                                      

завідувач дитсадка, Стромовка 285/1, Ліберецька 10 46010

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi v sekci DOKUMENTY zdehttp://www.skolkastromovka.cz/home/dokumenty/item/zadost-o-prijeti-ditete-k-predskolnimu-vzdelavani nebo ho lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole od 26.5.2022 do 9.6.2022)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії в розділі ДОКУМЕНТИ http://www.skolkastromovka.cz/home/dokumenty/item/zadost-o-prijeti-ditete-k-predskolnimu-vzdelavani  або можна забрати особисто в дитячому садку з 26.05.2022 по 9.6.2022 )

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Liberci dne/дата 26.5.2022                                            

 

PaedDr. Jana Kubíčková

                                                             Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023   pro zvláštní zápis LEX UKRAJINA 9.6.2022

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2022)    Body

Předškolák – 6letý          480

Předškolák – 5letý          460

Dítě 4leté            440

Dítě 3leté            400

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2022 věku minimálně tří let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den věku dítěte v roce narození              Body

Za každý den k 31. 8.      0,02

Pobyt ve spádové obci Liberec 300

Pobyt mimo spádový obvod 0

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Критерії визначення порядку прийому дітей до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік - Спеціальний запис LEX UKRAINE 9.6.2022

Вікова група (завжди розраховується станом на 31 серпня 2022 р.) Бали

Дошкільник - 6 років 480

Дошкільник - 5 років 460

Дитині 4 роки 440

Дитині 3 роки 400

Дитина, якій на 31 серпня 2022 року не виповнилося три роки, не відповідає законодавчому ліміту прийому, а тому автоматично не приймається до дошкільної освіти відповідно до Закону про освіту.

День народження дитини в році народження Тіло

За кожен день станом на 31 серпня 0.02

Постійне місце проживання дитини

Залишайтеся в зоні водозбору Liberec 300

Залишайтеся за межами водозбору 0

Перебування дитини завжди оцінюється в день винесення рішення.

12.5.2022 AKTUALIZACE Roční plán akcí Machnín

PLÁN  AKCÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU 2021/2022 –  MŠ Stará 107, LIberec 33 Machnín 

Aktuální přehled jednotlivých tříd najdete na www.skolkastromovka.cz

Datum

Popis

Poznámka

1.září 2021 středa

nástup nových dětí do MŠ, zahájení povinného předškolního vzdělávání dětí v polsedním roce před zahájením povinné školní docházky

 

Září -červen

Celoroční projekt  Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Průběžně

30.září 2021

čtvrtek

Divadlo PUK - Ptačí pohádka

 

7.října 2021

čtvrtek

Sváťovo divadlo O neposlušných kůzlatech

 

12.října

úterý

Doprava - bezpečnost prožitkový program

Zahrada MŠ

22.10.2021 pátek

Fotografování na vánoční foto

 

15.11.2021. pondělí

Divadlo Koloběžka - O princezně Kolobejdě

 

3.12.2021. pátek

Mikulášska nadílka

 

6.12.2021. pondělí

Divadlo Koloběžka - Jak čerti pekli vánoční cukroví

 

15.12.2021 středa

ŠTEDRÝ DEN VE ŠKOLCE ZMĚNA TERMÍNU 
14.2.2022  KARNEVAL   

3.3.2022.

čtvrtek

Divadlo PUK - Halo, Jácíčku

 

12.4. 2022.

Velikonoční hra

5.4.2022 knihovna Machnín - Povídání o pejskovi a kočičce   
středa 27.dubna 2022 INDIÁNSKÝ DEN  - Koťátka a starší  Myšičky pojedou do Stromovky  nové
pondělí 2.květen 2022 Naivní divadlo  : BABIČKA  ČERVENÉ KARKULKY / Koťátka /  NOVÉ - jedeme autobusem MHD 

Květen průběžně

Vitamínová olympiáda

Zahrada MŠ

5.květen čtvrtek

Divadlo Koloběžka -  Barevná pohádka

 
10.květen úterý PES - KAMARÁD NEBO NEPŘÍTEL - přeloženo z října   

23. květen pondělí 11hod

24.KVĚTEN ÚTERÝ

FOTOGRAFOVÁNÍ NA TŘÍDNÍ FOTOGRAFIE 

 

Projektový sportovní den - Míče, míčky a co  s nimi ? 

 

ZAHRADA MŠ

 

zahrada MŠ

1.ČERVEN

Zakončení olympiády a předání medailí

 

9.6.2021 čtvrtek

Celodenní výlet

 

23.6.2022.

čtvrtek

Loučení se školáky Koťátka

Zveme rodiče

24.červen

pátek

Spaní ve školce pro předškoláky

 

Podle epidemiologických možností :

Mámo, táto , pojď si se mnou hrát – celoroční projekt s rodiči / podzimní a jarní dílničky, vánoční besídka , přehlídka konstruktérů, rodinná štafeta /

TŘÍDNÍ AKCE - Návštěva Naivního divadla, ZOO, galerie, botanické zahrady, Střevlíka,  muzea , projektové dny , IQpark,IQLandia, Ekopark  aj.

FÉROVÉ ŠKOLY – celoroční projekt přípravy dětí na školu – společné akce se základní školou Heřmánkova

TĚLOCVIČNA v  ZŠ  Heřmánkova

Brzy budu školákem - předškolní kluby v ZŠ Heřmánkova

Krásný a prospěšný cyklus přípravy předškoláků na školu  připravila  ZŠ Heřmánkova pro děti z MŠ v Machníně .  Děti čeká 6 návštěv v ZŠ Heřmánkova v době, kdy malé Myšičky budou ještě spinkat . Předškoláci budou společně se školáky rozvíjet svoje znalosti a dovednosti v předčtenářské gramotnosti, v předmatematické gramotnosti, budou i tvořit a vyrábět. Seznámí se s budovou základní školy a paní učitelkou .  Setkání proběhnou 23.3., 30.3.,27.4.,11.5, 25.5. a  8.6.

Všichni už se moc těší.  tygrik

Uzavření MŠ v létě 2022 a náhradní MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA , Liberec , Stromovka 285/1, příspěvková organizace

BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ od 11. ČERVENCE do 14. SRPNA 2022

– 5 TÝDNŮ

V nutných případech je možné projednat s ředitelkou školy umístění dítěte do náhradního zařízení takto:

11.-15.7.

18.-22.7.

25.-29.7.

1.8.-5.8.

8.-12.8.

15.-19.8.

MŠ V Zahradě

www.msvzahrade.cz

MŠ SLUNÍČKO

www.ms-slunicko.cz

 

 

a možnost využít                      

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti   5-8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

Možnost využít

zážitkové tábory pro děti 5-8 let a Minimateřinku, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

 

MŠ MOTÝLEK www.msmotylek.eu

 

 

a možnost využít                      

ZÁŽITKOVÉ TÁBORY pro děti   5-8 let a MINIMATEŘINKU, pořádané Domem dětí a mládeže Větrník

www.ddmliberec.cz

MŠ Stromovka 285/1

www.skolkastromovka.cz

MŠ Klubíčko

https://klubicko-liberec.cz

 

 

MŠ Stará 107, Machnín

www.skolkastromovka.cz

MŠ Pod Ještědem

www.ms-podjestedem.cz

 

 

 

 

MŠ Pohádka

https://skolka-pohadka.cz

MŠ Hvězdička www.skolkahvezdicka.cz

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Ostašov www.zsostasov.cz

Přijímání přihlášek do náhradního zařízení je od 1. 1. 2022 do 31.3.2022, splatnost zálohové úhrady je do 31.3.2022 . Do náhradní MŠ se přihlašujte u ředitelky své kmenové mateřské školy do 25.3. 2022. Obdržíte žádost o přijetí, kterou sami odevzdáte ve vybrané MŠ. Následně obdržíte pokyny k platbě a po zaplacení zálohové úhrady obdržíte Rozhodnutí o přijetí dítěte. Kritéria přijetí jsou shodná s kritérii pro běžný zápis – věk dítěte, bydliště, sourozenec v dané MŠ.

Zálohová úhrada pro náhradní MŠ bude stanovena podle podmínek jednotlivých škol - stravné cca 45Kč/den podle skutečné docházky a nevratné školné cca 400 Kč / týden. Školné se vrací pouze v případě, že dítě nenastoupí z důvodu onemocnění, potvrzeného lékařem. Rodič může žádost zrušit emailem, písemně nebo datovou schránkou do 31. 5. 2022 a zálohová úhrada bude vrácena na účet do 30. 6. 2022.

Do MINIMATEŘINKY DDM Větrník a příměstských táborů se přihlašujte PŘÍMO na www.ddmliberec.cz

Zálohová úhrada DDM Větrník cca 1.800,-Kč / týden                                                          Bližší informace u ředitelky školy PaedDr. Jany Kubíč