Děkujeme za pomoc od maminek

ROUŠKY PRO DĚTI MŠ STROMOVKA OD MAMINEK

Po znovuotevření mateřských škol vznikla potřeba, aby každé dítě disponovalo alespoň dvěma rouškami pro případ výskytu onemocnění v MŠ. Děti si tedy musely přinést roušky z domova a my jsme je uložily pro případ potřeby. Hned nás ale napadlo , že bude složité použité roušky dále vyměňovat, skladovat, případně vracet rodičům . Samozřejmě praktičtější by bylo mít roušky pro děti vlastní, které budeme hygienicky udržovat sami v MŠ, ale finanční náklady na pořízení by byly dost vysoké. Nad tím přemýšlely i hodné a chytré maminky , které jsou na mateřské dovolené, a i když v naší školce vlastní děti nemají, tak ušily přes 600 krásně barevných dětských roušek a zadarmo je věnovaly našim 140ti   dětem v Mš Stará v Machníně a v MŠ Stromovka v Liberci . Velice tímto děkujeme za nezištnou pomoc - paní učitelce Evě Kyselové z MŠ Stará za skvělý nápad , její sestře paní Haně Macháčkové za organizační zajištění a všem maminkám švadlenkám paní Strakové, Faltové , Blance Viola, Lucii Zemanové, Anně Mikezové a možná i dalším, které pomohly. Sice si všichni přejeme , aby roušky zůstaly jen uloženy a připraveny, ale myslím, že v podzimním období a při cestování MHD , je určitě využijeme.Roušky od maminek web

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÉTĚ 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA   ul. Stará 107

BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ

OD 13.ČERVENCE DO 9.SRPNA 2020 – 4 týdny .

V nezbytných případech je možné projednat s ředitelkou školy eventuální umístění dítěte do náhradního předškolního zařízení .

Termín přihlášek do náhradních školek je do 5. června 2020 – tiskopisy přihlášky a bližší informace o vám na vyžádání poskytnu osobně do 4.6.2020 – tel. 730 844 022.

Školné za červenec činí 180 Kč a za srpen 413 Kč - celkem 593,-Kč.

Příkazy nemusíte upravovat, přeplatky budou automaticky vráceny při vyúčtování v září.

Prázdninové školné platí všechny děti, které ho platily doposud a budou pokračovat v docházce i od září .

                                   

 slunicko

 

                                     ředitelka školy PaedDr. Jana Kubíčková

UZAVŘENÍ MŠ - DOVOLENÁ

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V LÉTĚ 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA   ul. STARÁ 107 , LIBEREC 33 MACHNÍN BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ

OD 13. ČERVENCE do 9. SRPNA 2020 – 4 TÝDNY .

V nezbytných případech je možné projednat s ředitelkou školy eventuální umístění dítěte do náhradního předškolního zařízení ve spádové oblasti.

 

Školné za červenec činí 77 Kč a za srpen 413 Kč - celkem 490,-Kč.

Příkazy nemusíte upravovat, přeplatky budou automaticky vráceny při vyúčtování v září.

Prázdninové školné platí všechny děti, které ho platily doposud a budou pokračovat v docházce i od září .

 slunicko

Upozornění - pobyt mimo areál MŠ

Milí rodiče , oznamuji vám tímto, že na základě uvolňování mimořádných opatření a pokynů MŠMT  mohou učitelky od 5.6.2020 se svojí skupinou dětí využívat pro pobyt venku přírodu v blízkém okolí MŠ mimo areál MŠ .

  • Děti ani učitelky nemusejí nosit roušky 
  • Nebudou využívána veřejná hřiště, ani veřejná doprava
  • Učitelky zodpovídají za to , že nebude docházet k sociálním kontaktům mimo skupinu.   
  • Učitelky zajistí minimální odstup od kolemjdoucích  minimálně 2m. 
  • pobyt venku mimo areál MŠ není povolen v případě podezření na nákazu COVID-19 v MŠ nebo rodinách , dále v případě blízkého ohniska nákazy v rámci obce  a v případě zpřísnění epidemiologických opatření vyhlášených vládními orgány ČR

           ředitelka školyhoupacka

ŠKOLNÉ - AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,

situace se vyvíjí a informace zpřesňují . Já se tímto omlouvám, že jsem vás špatně informovala o tom, že když dítě nyní v době zhoršené epidemiologické situace nebude dobrovolně docházet do MŠ, tak nebude muset platit školné. Toto však podle předpisů platí pouze v případě, když je přerušen nebo omezen mateřské školy a dítěti je bráněno v docházce. Personální situace se ale postupně zlepšuje , a tak  tímto sděluji, že pokud nenastane nepředpokládáná skutečnost , tak

BĚŽNÝ PROVOZ PRO VŠECHNY DĚTI , KTERÉ CHTĚJÍ DOCHÁZET 

                                          ZAČÍNÁ V MŠ STARÁ OD ČTVRTKA 21.5.2020

Od tohoto dne také platí povinnost platit školné. Docházka je nadále do 30.6.2020 dobrovolná, ale pokud někdo nepřijde celý červen, musí podepsat písemnou omluvenku . Prosíme nahlaste tedy vedoucí učitelce, kdy vaše dítě nastoupí. 

Níže najdete přehled a informaci jak bude školné účtováno. Záloha na stravné se při neodebírání stravy samozřejmě platit nemusí. 

Děkuji za pochopení  a vstřícnost   PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školykvetina

Školné v MŠ po znovuotevření – pandemie COVID -19

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření standardními pravidly podle právních předpisů , zejména podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Podle těchto předpisů je snížení úplaty možné POUZE v době přerušení či omezení provozu mateřské školy na více než 5 pracovních dní v kalendářním měsíci. Z těchto důvodů bylo školné v měsících březnu až srpnu  upraveno takto :

BŘEZEN – provoz omezen a přerušen od 16.3. do 31.3.2020  

DUBEN   - od 1.4. - 30.4. 2020     MŠ uzavřena

KVĚTEN - od 1.5. - 17.5. 2020     MŠ uzavřena, od 18.5. do 20.5. omezený provoz

                                                                           - od 21.5. do 31.5. běžný provoz                    

ČERVEN – běžný provoz

ČERVENEC - SRPEN   – uzavřeno od 16.7. do 9.8.2020 / 4  týdny / 

MŠ Stará 107 , Liberec 33 - běžné školné 568,- Kč

MĚSÍC

Celkem dnů

Průměr na den

OMEZENÝ PROVOZ

DNY PROVOZU

ŠKOLNÉ

Březen

22

25,81

12

10

258

Duben

20

28,40

20

0

0

Květen

19

29,89

9/12*

10/7*

289/209*

Červen

22

25,81

0

22

568

Červenec , srpen

44

25,81

15+5

7+16

593

  • Platí pro děti, které nastoupily až od 21.5.2020 a déle po omezeném provozu

Platby školného se vztahují na všechny děti, které ho platily doposud / tudíž nejsou předškoláci ani nemají odklad školní docházky / I KDYŽ DOBROVOLNĚ NEBUDOU DOCHÁZET A BUDOU ŘÁDNĚ PÍSEMNĚ OMLUVENY. Pokud byste školné v červnu až srpnu nechtěli platit, tak musíte požádat o ukončení předškolního vzdělávání k 31.5.2020. Tím ovšem ztrácíte místo v MŠ a může být přijato jiné dítě . Potom byste museli po 14.6.2020 znovu požádat o přijetí od září pro školní rok 2020/2021. Nemáte však zaručeno, že bude volné místo / zatím to nevypadá /.

V Liberci 18.5.2020                                                ředitelka školy