Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti , které v době zahájení docházky dosáhnou minimálně 2 let věku, na základě PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY. Přednost mají děti starší.

Děti jsou obvykle přijímány k docházce pro následující školní rok – ke dni 1.9. Přihlásit se do mateřské školy je možno ve vyhlášený den přijímání přihlášek (tzv. ZÁPIS) - v květnu aktuálního roku. Děti jsou přijímány podle Směrnice č. 18 s kritérii přijetí až do naplnění kapacity. V průběhu školního roku jsou děti přijímány pouze v případě nenaplnění kapacity.

ZÁPIS pro školní rok 2022/2023

 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Stará 107, Liberec 33   460 01 Machnín pro školní rok 2022/2023 - www.skolkastromovka.cz

Zápis na školní rok 2022/2023 pro děti s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice bude probíhat elektronicky na portálu Statutárního města Liberec https://zapisyms.liberec.cz/ 
Od 6.4. do 19.4.2022 se rodiče budou moci s portálem seznámit, pročíst si návod , kriteria přijetí, možnost podání více přihlášek a další informace .
Od 19.dubna 2022 do 9.5.2022 si rodiče SAMI VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL a vytisknout si ji . Současně si vytisknou i tiskopis pro dětského lékaře o potvrzení povinného očkování . Oba VYPLNĚNÉ tiskopisy + kopii rodného listu DORUČÍ  do ředitelny MŠ - Stromovka 285/1 v Liberi 10   dne 10.5. 2022 od 8 do 17 hodin / ne dříve ani později /
TĚMITO ZPŮSOBY : 
1. OSOBNĚ v úterý 10.5.2022 - rezervujte si termín na přihlašovacím portále 
2.emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.zasláním "klasickou" poštou DOPORUČENĚ : MŠ,Liberec,Stromovka 285/1,Liberec 10 46010
4.datovou schránkou : vshkt3p

Rezervujte si  přes přihlašovací portál časový termín , abyste si vyhnuli dlouhému čekání . 

dne 10.5.2022  DORUČÍTE :

1. PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání  / VYTIŠTĚNOU Z PORTÁLU /
2. originál rodného listu dítěte ke kontrole nebo kopii v případě bezkontaktního předání
3. potvrzení od lékaře o povinném očkování  / vytiskněte s přihláškou / - pokud preferujete jinou MŠ, tak stačí v kopii
4. podepsanou informaci o správě osobních údajů, kterou automaticky vytiskněte s přihláškou
PODLE INDIVIDUÁLNÍ SITUACE  JEŠTĚ  PŘINESTE : 
5. kopii dokladu o povolení pobytu – u dětí - cizinců / možno dodat později až na vyzvání /
6. kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče u samoživitelů 
7. kopii dokladu o odkladu školní docházky u dětí starších 6ti let / možno dodat později až na vyzvání /

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET NEBO MOŽNOST TISKU , můžete přijít do MŠ v pondělí a v úterý 2.- 3.5. 2022 od 10 do 13,30 hodin nebo v jiném termínu na základě dohody s ředitelkou na tel.č.   730 844 022 - přihláška Vám bude vygenerována a vytištěna - s sebou přineste průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a váš občanský průkaz.
 
Dne 13.5.2022 od 8-10 se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení , poté bude provedeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Od 18.5.2022 již můžete sledovat aktuální pořadník vašeho dítěte.
5. Výsledek  přijímacího řízení bude zveřejněn na výše uvedených stránkách .
6. Do 13.6.2022 obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY.
Případné dotazy zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
uveďte telefonní číslo - budeme vás kontaktovat.
Směrnice viz sekce dokumenty
 
 
 
 
 
 
 

Směrnice viz sekce dokumenty