Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti , které v době zahájení docházky dosáhnou minimálně 2 let věku, na základě PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY. Přednost mají děti starší.

Děti jsou obvykle přijímány k docházce pro následující školní rok – ke dni 1.9. Přihlásit se do mateřské školy je možno ve vyhlášený den přijímání přihlášek (tzv. ZÁPIS) - v květnu aktuálního roku. Děti jsou přijímány podle Směrnice č. 18 s kritérii přijetí až do naplnění kapacity. V průběhu školního roku jsou děti přijímány pouze v případě nenaplnění kapacity.

ZÁPIS pro školní rok 2021/2022

 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Stará 107, Liberec 33   460 01 Machnín pro školní rok 2021/2022 - www.skolkastromovka.cz

Zápis bude probíhat elektronicky na portále Statutárního města Liberec https://zapisyms.liberec.cz
Od 6.4. do 19.4.2021 se rodiče budou moci s portálem seznámit, pročíst si návod , kriteria přijetí, možnost podání více přihlášek a další informace .
Od 19.dubna 2021 do 10.5.2021 si rodiče SAMI VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL a vytisknout si ji . Současně si vytisknou i tiskopis pro dětského lékaře o potvrzení povinného očkování . Oba VYPLNĚNÉ tiskopisy + kopii rodného listu DORUČÍ BEZKONTAKTNĚ do MŠ ve dnech 11.5. od 7 hodin až do 13.5. 2020 do 14 hodin / ne dříve ani později /
TĚMITO ZPŮSOBY :
1. do poštovní schránky mateřské školy umístěné zezadu hospodářské budovy od rampy / vstup z ulice Stromovka / označené cedulí ZÁPIS MŠ – toto platí i pro MŠ Stará
2.emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.zasláním "klasickou" poštou DOPORUČENĚ : MŠ,Liberec,Stromovka 285/1,Liberec 10 46010
4.datovou schránkou : vshkt3p
5.NEZBYTNĚ OSOBNĚ v úterý  11.5.2021 do ředitelny školy podle OBJEDNANÉ časovky od 8 do 12 a od 13 do 14 hodin

Doporučuji si objednat časový termín , abyste si vyhnuli dlouhému čekání .Termíny je možné si objednat od 19.dubna 2021 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo SMS na tel. č. 730 844 022 – uveďte přibližný požadovaný termín . Prosím nevolejte, ozvu se .

DORUČÍTE BEZKONTAKTNĚ :

1. PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání  / VYTIŠTĚNOU Z PORTÁLU /
2. KOPII rodného listu dítěte
3. potvrzení od lékaře o povinném očkování  / vytiskněte s přihláškou / - pokud preferujete jinou MŠ, tak stačí v kopii
 
4. kopii dokladu o povolení pobytu – u dětí - cizinců / možno dodat později až na vyzvání /
5. kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče u samoživitelů / možno dodat později až na výzvu /
6. kopii dokladu o odkladu školní docházky u dětí starších 6ti let / možno dodat později až na vyzvání /

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET NEBO MOŽNOST TISKU , můžete přijít do MŠ v pondělí a v úterý 4.- 5.5. 2021 od 8 do 13,30 hodin nebo v jiném termínu na základě dohody s ředitelkou na tel.č.   730 844 022 - přihláška Vám bude vygenerována a vytištěna - s sebou přineste průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a váš občanský průkaz.

OČEKÁVEJTE do 13.5.2021 do 20 hodin POTVRZENÍ SMS NEBO EMAILEM, ŽE PŘIHLÁŠKA BYLA DORUČENA a zaevidována. Pokud nic nepřijde, kontaktujte mě na tel.č. 730 844 022
 
Dne 14.5.2021 se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení  od 8-10 hodin, poté bude provedeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. 
5. Výsledek  přijímacího řízení bude zveřejněn na výše uvedených stránkách / bude ještě upřesněno /
6. Do 11.6.2021 obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY.
Případné dotazy zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
uveďte telefonní číslo - budeme vás kontaktovat.
Směrnice viz sekce dokumenty
 
 
 
 
 
 
 

Směrnice viz sekce dokumenty