Logopedická poradna

Vždy v průběhu září se koná informativní schůzka, na které si rodiče mohou vybrat  formu logopedické péče , která je pro jejich dítě  vhodnější.  Individuální logopedická péče je zajištěna dvěma způsoby :

DOMEČEK - poradna externí učitelky speciální péče p. Pavly Žaludové je vždy 1x za 14 dní v úterý od 7 do 11 hodin podle rozpisu - termín je nutno objednat u ředitelky školy . Poradna je určena dětem  s několika vadnými hláskami . Doprovod dospělého je velmi potřebný a vítaný, ale není vždy nezbytně nutný.  Dítě na logopedickou lekci může dovést asistentka ze třídy a úkoly dostanete domů písemně.  Lekce probíhají v hospodářské budově - vchod vedle kuchyně je označen názvem LOGOPEDIE . Rozpis lekcí je zveřejněn vždy do čtvrtka předcházejícího týdne a aktualizován maximálně v pondělí do 12 hodin. Případní zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy.


Stromeček - SBĚR PAPÍRU

Projekt na podporu vztahu k přírodě – třídění odpadových surovin, pozorování a aktivity v přírodě.

Školáček

sloniceProjekt přípravy dětí na školu za pomoci rodičů a jejich spolupráce – probíhá denně formou zadání úkolů pro předškoláky v 1.patře.

Ústa jako domeček

Individuální prevence nesprávné výslovnosti 1x za 14 dní podle potřeby.
Probíhá vždy v úterý a ve středu - 1x za 14 dní pod vedením p. učitelky Pavly Gubišové. Cílem je pomoci rodičům a dětem se způsoby, jak naučit děti správně vyslovovat.

Tělocvična

micCvičení v tělocvičně ZŠ Švermova - 1x týdně ve středu střídavě všechny třídy, kromě Zajíčků. V tělocvičně je hodně místa, tak se můžeme proběhnout, cvičíme na nářadí, hrajeme si s míči, závodíme, hrajeme různé pohybové hry.