Projekt Dvě dlaně

Dvě dlaně 

slunicko

tento  interní projekt je zaměřen na individuální práci s dětmi v posledním roce předškolní docházky . Ředitelka školy během ranních činností individuálně v oddělené místnosti vzdělává děti  v předškolních dovednostech. Cílem je poskytnout individuální podporu a pomoc dětem řešit problémy , najít chyby, rozvíjet logiku, samostatnost , myšlení, umět si poradit a dokončit úkol.  Činnosti jsou zaměřené na rozvoj logického myšlení, grafomotoriky, jemné motoriky , matematické gramotnosti, souvislého vyjadřování, výslovnosti, slovní zásoby, porovnávání, zrakového a sluchového vnímání. Děti se střídají 1-2x týdně podle časových možností. 

Digitalizujeme školu - projekt NFO

Mateřská škola je od 1.1. 2022  do 31.12.2022 zapojena do projektu DIGITALIZUJEME ŠKOLU - v rámi Národního plánu obnovy- KOMPONENTA 3.1

V rámci tohoto projektu jsme obdrželi 101.600 Kč. Podmínky využití byly přísně dané  a byly z nich zakoupeny robotické sady, robotické stavebnice , doplňky a výukové programy k rozvoji samostatné činnosti dětí s digitálními pomůckami. 

20230223 130239

Stromeček - SBĚR PAPÍRU, plastů a elektroodpadu

SPOLUPRÁCE  : KOVOŠROT  LIBEREC - ODVOZ PAPÍRU, PLASTŮ a   KARTONOVÝCH OBALŮ 

                                  REMA SYSTÉM  - Zelená školka - baterie a drobný elektroodpad

https://www.rema.cloud/zelena-skola/

Projekt na podporu vztahu k přírodě – celoroční třídění odpadových surovin, pozorování a aktivity v přírodě. Sběr baterií a drobného elektroodpadu v MŠ a odvoz firmou REMA systém. Zapojeni jsou i rodiče , kteří nosí papír do sběru. 

V dubnu ke Dni Země ekologická hra " Zachraňte zvířátka "  - plnění ekologických aktivit. 

domecek se zviratky

 

Školáček

sloniceProjekt přípravy dětí na školu za pomoci rodičů a jejich spolupráce – probíhá denně formou zadání úkolů pro předškoláky v 1.patře, které děti s rodiči mohou plnit.

Úkoly jsou zaměřené na rozvoj zrakového vnímání, hledání rozdílů a stejností, matematické gramotnosti, sluchové analyzy, vyjadřování .

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

micCeloroční pohybové činnosti k získání dovedností a obratnosti  se Sokolem ČR. Děti plní postupně všechny pohybové úkoly  a po splnění si nalepují nálepky do sešitů. Starší dětí chodí do tělocvičny ZŠ Švermova - 1x týdně ve středu střídavě všechny třídy, kromě Zajíčků. V tělocvičně je hodně místa, tak se můžeme proběhnout, cvičíme na nářadí, hrajeme si s míči, závodíme, hrajeme různé pohybové hry. V květnu sportujeme venku a na závěr nás čeká  vitamínová odměna , čokoládová medaile a sportovní odznak.

https://www.sesokolemdozivota.cz/