Stromeček - SBĚR PAPÍRU

Projekt na podporu vztahu k přírodě – třídění odpadových surovin, pozorování a aktivity v přírodě.

Školáček

sloniceProjekt přípravy dětí na školu za pomoci rodičů a jejich spolupráce – probíhá denně formou zadání úkolů pro předškoláky v 1.patře.

Tělocvična

micCvičení v tělocvičně ZŠ Švermova - 1x týdně ve středu střídavě všechny třídy, kromě Zajíčků. V tělocvičně je hodně místa, tak se můžeme proběhnout, cvičíme na nářadí, hrajeme si s míči, závodíme, hrajeme různé pohybové hry.