Naši dodavatelé

Smlouvy s našimi dodavateli ,uzavřené do 31.12.2014 , jsou k nahlédnutí u ředitelky školy .

Nově uzavřené smlouvy od 1.1.2015 : 

ze dne 30.4.2019  :  č.12/2019 : Smlouva o výkonu fuknce pověřence pro ochranu osobních údajů - BDO Advisory s.r.o