Vše ze třídy Machnín Koťátka

Aktuality ze třídy Machnín Koťátka

Květen s naší rodinou

Ahoj všichni,

představte si, že jsme si v květnu začali povídat o rodině. Ukazovali jsme si všechny členy rodiny na fotografiích a ve fotoalbech. A rozplétali rodinné vztahy:-). Znáte písničku Muzikantská rodina? Zazpívejte si jí doma s nádobím, co najdete v kuchyni :-):

http://vytvarna-vychova.cz/muzikantska-rodina/

Probírali jsme také, jak jsem vlastně přišel na svět a jak rostu. Naučili jsme se o tom dobrou básničku:

Pak nás hodně zajímalo, kam vlastně naši rodiče chodí do práce. A tak jsme donesli do školky předměty, které potřebují ke své práci a zkoumali je. Stihli jsme si zahrát na architekty/stavitele, zatloukli pár hřebíků a nakeslili plán domu. Na kuchaře/cukráře, uvařili jsme pizzu a upekli muffiny. Na umělce - hudebníky, malíře, pořádně jsme si zabubnovali a namalovali obraz. Na vědce, ukázali jsme si nezjslavnější vědce, experimentovali s barvami nebo vypouštěli raketu. Trochu jsme si "zaobchodovali":-).

Dnes jsme zachránili Mourka z hořícího domu, ale jen díky pomoci záchranných složek. Zavolali jsme na "důležitá" čísla a udali naší adresu. Naučili jsme se básničku na zapamatování:

150 hasiči, oheň jenom zasyčí,

155, doktor je tu hned,

158 znám, policii zavolám.

Držte nám palce, Mourek se ještě během týdne dostane do několika nebezpečných situací a my mu budeme muset pomoci.

Páčko.

Povinné předškolní vzdělávání v době uzavření ZŠ

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 , příspěvková organizace

POKYNY PRO RODIČE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ

z důvodu krizového opatření od 1.3.2021 do odvolání

 • Závazné pokyny :
 1. Mateřská škola je povinna v době uzavření MŠ z důvodu krizového nařízení zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 2. Děti mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat .
 3. Rodiči jsou povinni poskytnout zpětnou vazbu, která slouží jako doklad o účasti na povinném předškolním vzdělávání.
 4. Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte a školy.

                       II. Organizace povinného předškolního vzdělávání v době uzavření MŠ :

 1. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání formou OFF- LINE - ZADÁVÁNÍM PRAKTICKÝCH ÚKOLŮ využívající přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí .
 2. Rodiče poskytnou mateřské škole emailové adresy, na které budou úkoly posílány.
 3. Učitelka předškolní třídy založí kontaktní emailový účet , ze kterého budou zasílány úkoly . Na tento účet budou rodiče zasílat dotazy a zpětnou vazbu .
 4. Úkoly budou posílány minimálně na období jednoho týdne, děti je mohou plnit podle rodinných podmínek a možností . Úkoly budou v kopii zasílány na email MŠ.
 5. Rodiče, kteří nemají možnost tisku nebo přístupu na internet si přijdou vyzvednout vytištěné úkoly do MŠ osobně podle dohody s ředitelkou školy.
 6. Splněné úkoly si děti budou zakládat a po znovuotevření MŠ je přinesou do MŠ . Mohou průběžně posílat na třídní email fotografie z plnění.

                     III. Splnění podmínek povinného předškolního vzdělávání a zpětná vazba.

 1. Rodiče obdrží SMS , že úkoly byly odeslány na email.
 2. Rodiče do 2 dnů od SMS budou emailem informovat učitelky o doručení úkolů , případně jim budou zodpovězeny dotazy.
 3. Po skončení týdenních úkolů zašlou email s hodnocením – co bylo splněno, co se nezdařilo, s čím mělo dítě problémy. Mohou doplnit i fotografiemi.
 4. Rodiče bez přístupu na internet budou koncem týdne sami informovat telefonicky ředitelku na tel. č. 730 844 022 zda dítě úkoly splnilo.
 5. Rodiče mohou konzultovat s učitelkami zadání či plnění úkolů emailem . Telefonické konzultace budou poskytovány v době od 8 do 14 hodin .
 6. Učitelka bude denně emailovou schránku kontrolovat a do 24 hodin pracovního dne bude na email reagovat.

V Liberci , dne 3.3.2021                                                   PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy

Nejbližší akce Machnín Koťátka