Zvýšení stravného od 1.8.2023

Na základě Vnitřního řádu školní jídelny se od 1.8.2023 zvyšuje stravné

v MŠ  Stromovka 285/1 a Stará 107 takto : 

Celoden : 50 Kč / den / - dvě svačiny a oběd

Poloden : 41 Kč - jedna svačina a oběd

Děti s OŠD : 52 Kč

/ 43 Kč poloden /

Výše školného se nemění.

PaedDr. Jana Kubíčková, ředitelka školy