ZÁPIS pro školní rok 2024/2025

 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Stará 107, Liberec 33   460 01 Machnín pro školní rok 2024/2025 - www.skolkastromovka.cz

Zápis na školní rok 2024/2025 bude probíhat elektronicky na portálu Statutárního města Liberec https://zapisyms.liberec.cz/ 
Od 4.4. do 15.4.2024 se rodiče budou moci s portálem seznámit, pročíst si návod , kriteria přijetí, možnost podání více přihlášek a další informace .
Od 15.dubna 2024 do 8.5.2024 si rodiče SAMI VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL a vytisknout si ji . Současně si vytisknou i tiskopis pro dětského lékaře o potvrzení povinného očkování . Oba VYPLNĚNÉ tiskopisy + kopii rodného listu DORUČÍ  do ředitelny MŠ - Stromovka 285/1 v Liberi 10   dne 9.5. 2023 od 8 do 17 hodin / ne dříve ani později /
TĚMITO ZPŮSOBY : 
1. OSOBNĚ VE ČTVRTEK  9.5.2024 - rezervujte si online termín na přihlašovacím portále 
2.emailem s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.zasláním "klasickou" poštou DOPORUČENĚ : MŠ,Liberec,Stromovka 285/1,Liberec 10 46010
4.datovou schránkou : vshkt3p

Rezervujte si  přes přihlašovací portál časový termín , abyste si vyhnuli dlouhému čekání . 

dne 9.5.2024  DORUČÍTE :

1. PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání  / VYTIŠTĚNOU Z PORTÁLU /
2. originál rodného listu dítěte ke kontrole nebo kopii v případě bezkontaktního předání
3. potvrzení od lékaře o povinném očkování  / vytiskněte s přihláškou / - pokud preferujete jinou MŠ, tak stačí v kopii
4. podepsanou informaci o správě osobních údajů, kterou automaticky vytiskněte s přihláškou
PODLE INDIVIDUÁLNÍ SITUACE  JEŠTĚ  PŘINESTE : 
5. kopii dokladu o povolení pobytu – u dětí - cizinců / možno dodat později až na vyzvání /
6. kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče u samoživitelů 
7. kopii dokladu o odkladu školní docházky u dětí starších 6ti let / možno dodat později až na vyzvání /

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET NEBO MOŽNOST TISKU , můžete přijít do MŠ v pátek 3.5. 2024 od 10 do 12 hodin nebo v jiném termínu na základě dohody s ředitelkou na tel.č.   730 844 022 - přihláška Vám bude vygenerována a vytištěna - s sebou přineste průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a váš občanský průkaz.
 
Dne 13.5.2024 od 8 -10hodin se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení , poté bude provedeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Od 17.5.2024 již můžete sledovat aktuální pořadník vašeho dítěte.
5. Výsledek  přijímacího řízení bude zveřejněn na výše uvedených stránkách od 9.6.2024.
6. Do 9.6.2024 obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY.
Případné dotazy zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
uveďte telefonní číslo - budeme vás kontaktovat.
Směrnice viz sekce dokumenty
Co ještě vás  zajímá k zápisu do mateřských škol  ?  
 

Zápis do mateřské školy

 • Zápisy probíhají v měsíci květnu, je však důležité sledovat webové stránky konkrétní mateřské školy pro přesný termín.
 • Do mateřské školy můžete zapsat dvouleté dítě, ale pokud do konce školního roku (31. 8.) nedovrší věku 3 let, nemá na školku právní nárok. Neznamená to však, že není šance na přijetí. Pokud má daná mateřská škola podmínky a volnou kapacitu, může dvouleté dítě přijmout.
 • K zápisu do mateřské školy (registrované v rejstříku škol) musí být dítě očkované či mít doklad od praktického lékaře, že je proti nákaze imunní či že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Dítě bez očkování či výše zmíněných dokladů od praktického lékaře nemůže navštěvovat ani mikrojesle, dětské skupiny či zařízení, které provozuje živnost v provozovně.

Dovednosti dítěte před vstupem do mateřské školy

Většina mateřských škol má na svých webových stránkách vyvěšené informace, co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy. Samozřejmě, že děti nemusí splňovat všechny body, je však ideální, abyste s nácvikem těchto dovedností začali co nejdříve. Určitě na dítě netlačte, ale zkuste dovednosti hravou formou procvičovat, nechceme v dítěti vyvolat pocit, že pokud nebude šikovné, nikdo ho ve školce nebude chtít.

Dovednosti, které by dítě mělo zvládat:

 • Svlékání a částečné oblékání

Na procházky se s pár výjimkami ohledně počasí chodí téměř každý den. Je proto důležité, aby se dítě zvládlo alespoň zčásti obléci. S nazouváním bot, zavazováním tkaniček, zapínáním knoflíků samozřejmě pomáhá pedagog, ale je nezbytné, aby si dítě zvládlo obléci kalhoty, čepici, mikinu…

 • Stolování

Dítě by mělo umět sedět u stolečku, odnést si prázdný talíř od polévky, přinést si talíř s hlavním chodem, pít z hrnečku a používat lžíci. Knedlíky a maso dostávají děti nakrájené, je však důležité, aby se dovedly samy nakrmit, protože krmení v počtu 28 dětí je pro pedagogy nereálné. Důležité je, aby dítě vydrželo u jídla sedět na místě a nepobíhalo kolem stolu.

 • Vyprazdňování

Kromě 2letých dětí (kdy je MŠ k tomuto přizpůsobena), je nezbytné, aby dítě nepoužívalo pleny a bylo schopné rozpoznat, kdy potřebuje na WC. Také by se mělo samo svléknout. S utíráním zadečků samozřejmě pomáhá personál MŠ. V tomto věku je naprosto běžné, že se občas dítě počůrá.

 • Hygiena

Dítě by mělo být zvyklé umývat si ruce nejen po toaletě, ale i před a po jídle. Také by mělo být schopné si ruce utřít do ručníčku.

 •   Udržení pozornosti

Jelikož název obsahuje slovo „škola“, i v mateřské škole se děti vzdělávají, a proto je důležité, aby dítě zvládlo setrvat u činnosti alespoň 5 minut, a to při malování, cvičení, divadélku, volné hře apod.

 • Chůze po schodech

Při nástupu do školky se již dítě nemůže vozit v kočárku, ale musí být schopné chůze po schodech s přidržováním se zábradlí. Poté můžete postupně nacvičovat střídání nožiček. Ideální jsou pěší výlety přiměřené věku, aby dítě poté bylo schopné jít ve dvojici na procházku či na výlet (výlety však nebývají v září).

 • Snaha o úklid hraček

Děti by měly být z domova naučeny, že si po sobě mají uklidit. Ve školkách k tomu mají paní učitelky často vytvořený rituál, aby se děti lépe orientovaly (zacinkání zvonečku, zpěv uklízecí písničky apod.). Důležité je, aby dítě vědělo, že každá hračka má své místo. Na začátku školního roku samozřejmě paní učitelka s úklidem dětem pomáhá.

 • Zvyk na odloučení od maminky

Před nástupem do mateřské školy je ideální, aby již zažilo odloučení od maminky či jiného zákonného zástupce alespoň na kratší dobu. Na začátku je běžné, že děti pláčou, ale je důležité, aby věděly, že se na chvilku maminka vzdálí a poté se zase vrátí.

 • Reakce na pokyn

I u takto malého dítěte je důležité, aby respektovalo autoritu. Dítě by mělo být poslušné, při pokynu „stůj“ na procházce musí zastavit.

 • Používání zdvořilostních slov

Důležité je, aby dítě umělo pozdravit, požádat a poděkovat. Při příchodu do třídy by mělo paní učitelku pozdravit, stejně tak i při odchodu. Ve školce je vedeno ke slušnému chování, učí se poprosit a poděkovat.

Motivace dítěte před vstupem do mateřské školy

Vhodné je, abyste s dítětem probírali, co se bude ve školce dít, pozitivně mluvili o paní učitelce. Je důležité, aby dítě mělo dostatek informací a zmenšil se mu tak strach z neznámého. Doma by neměly zaznívat věty typu: „No počkej, ve školce tě vychovají, tohle se jim líbit nebude.“ Dítě si zbytečně vytvoří ke školce bariéru.

Povinné předškolní vzdělávání

V případě povinného předškolního vzdělávání mají děti u zápisu přednost. Dítě však může být vzděláváno např. v lesním klubu, je však nutné ho přihlásit do mateřské školy, jež je registrována v rejstříku škol, a nahlásit řediteli individuální vzdělávání dítěte.

Dítě s povinným předškolním vzděláváním je povinna přijmout vaše spádová škola. Pokud se rozhodnete přihlásit dítě do nespádové školy a bude vám vyhověno, musíte to oznámit té spádové.

Pokud dítě s povinným předškolním vzděláváním do mateřské školy nepřihlásíte, dopouštíte se přestupku – pokuta ve výši 5 000 Kč.

Na děti se státním občanstvím v ČR, které pobývají déle než 90 dnů v cizině, se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Dětí s povinným předškolním vzděláváním se netýká povinnost očkování.

 
 
 
 
 
 

Směrnice viz sekce dokumenty