Digitalizujeme školu

  • Upraveno: 19.04.24
  • Velikost: 599.29 KB
  • Staženo: 227

Aktuality ze třídy Slůňátek

Uvítání - jak to chodí u Slůňat

Vítejte ve třídě Slůňátek

Třída s názvem Slůňata se nachází v přízemí mateřské školy.

Její prostor je rozčleněn do několika pracovních koutků, ve kterých mohou děti samostatně rozvíjet

své schopnosti a dovednosti spontánní činností, hrou nebo řízenou činností pod vedením pedagoga.

Najdete zde krabice s kostkami, magnetickou tabulí, kuchyňku, kadeřnictví a obchůdek.

Ostatní části třídy jsou vhodně doplněny úložnými prostory, ve kterých se nachází hračky a pomůcky.

Vše je umístěno tak, aby si děti sami mohli vybrat, co právě potřebují.

Třídu postupně zdobíme výtvarnými pracemi, které vytváříme v průběhu školného roku a doplňujeme je výzdobou

s tématikou ročního období. Třída Slůňat je k dispozici smíšené skupině dětí v rozmezí 3 – 5let.

Každý den se děti setkávají se svými kamarády, přijímají pravidla třídy a komunikují mezi sebou.

Postupně také přijímají autoritu pedagogů, nacházejí ve třídě své jistoty, pohlazení i milá slova.

Rodiče mají možnost sledovat pokroky svých dětí, denně komunikovat s pedagogem. Krůček po kroku

se tak snažíme vytvářet vzájemnou důvěru a porozumění.

Třídní program je provázen slůňátkem. Abychom hned na začátku školního roku získaly důvěru a zájem dětí,

pojmenovaly jsme společně našeho kamaráda jménem TONÍK. Toník má ve třídě své pevné místo.

Děti se od něho mnoho naučí, povídají si s ním, mohou si s ním hrát a starat se o něho.

Slůně se tak stalo prostředníkem mezi světem dospělých a světem našich malých kamarádů.

Toník nám bude pomáhat po celý školní rok. Bude našim společníkem při hrách, zpěvu, radování,

dokáže nám včas připomenout pravidla, která jsme si společně vytvořili.

Nejbližší akce Slůňátek